Izašao je broj 90 časopisa "Sport za sve" (travanj - lipanj 2017.),časopisa za stručna i organizaciona pitanja Hrvatskog saveza sportske rekreacije.

Upoznajte se sa sadržajem ovog broja                                                                                                                           

 sa90ca90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis možete nabaviti u Hrvatskom savezu sportske rekreacije "Sport za sve",Zagreb,trg K.Ćosića 11,po cijeni od 25 kuna.Za učenike , studente i umirovljenike 20 kuna, a za inozemstvo 5€ + poštarina